Strategia Osobistego Rozwoju

…czyli Twój własny przewodnik po reszcie Twojego życia  [projekt w fazie testów]

Strategia Osobistego Rozwoju to pomysł nawiązujący do dobrej praktyki strategicznego zarządzania przedsiębiorstwami czy miastami, który polega na zebraniu w jednym miejscu wyników kompleksowego namysłu nad uwarunkowaniami i kierunkiem rozwoju. Strategia Osobistego Rozwoju to miejsce na:

  • określenie inspirującej, przyciągającej Cię wizji przyszłości, tego kim chcesz być;
  • sformułowanie misji Twojego życia, tego po co jesteś na Ziemi;
  • przyjrzenie się dostępnym zasobom i szansom;
  • identyfikację cech, kompetencji, umiejętności, które chcesz rozwijać;
  • określenie celów długo i krótkoterminowych (czego tak naprawdę chcesz?);
  • zaplanowanie konkretnych działań, które zbliżą Cię do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów;
  • zidentyfikowanie możliwych przeszkód i zaprojektowanie swoich własnych sposobów radzenia sobie z nimi.

Powyższe tematy są bardzo często przedmiotem procesu coachingowego, jednak poprzez  Strategię Osobistego Rozwoju chciałabym dać Ci coś jeszcze – zebranie w jednym miejscu efektów Twoich przemyśleń, które może stać się w kolejnych tygodniach i miesiącach Twoim przewodnikiem w trudniejszych chwilach, materialnym dowodem procesu zmiany.